full screen background image

Tag: ,

anh

Mở rộng đường Nguyễn Tuân, nhiều khách mua nhà được hưởng lợi

Tháng 7/2017 , HĐND Tp Hà Nội đã tạm đưa việc thu hồi đất mở rộng đường Nguyễn Tuân ra khỏi kế hoạch...